Met een voorontwerp van wet - dat recent door de Ministerraad werd goedgekeurd - wordt de Europese Richtlijn EU/2016/943 tot bescherming van bedrijfsgeheimen omgezet in Belgisch recht.

Onder bedrijfsgeheim verstaan we informatie die cumulatief aan volgende voorwaarden voldoet:

  • geheim is;
  • niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is,
  • en onderworpen wordt aan maatregelen om deze geheim te houden.

enkele belangrijke aspecten uit het voorontwerp zijn:

  • de mogelijkheid om staking te bevelen van toekomstige of nakende verkrijgingen van een bedrijfsgeheim
  • de vertrouwelijkheid van gerechtelijke procedures rond bedrijfsgeheimen

Volledig artikel en bron: Integra advocaten

Gerelateerde opleiding

Tijdens het seminarie 'Bedrijfsgeheimen: hoe beschermen, wat bij inbreuken?' komt het wetsontwerp tot omzetting van de Europese richtlijn ook aan bod. 

Tijdens dit seminarie dat doorgaat op 24.04.2018 komen achtereenvolgens de handelsrechtelijke, arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten inzake bedrijfsgeheimen aan bod.