De regering heeft plannen om werkgevers de mogelijkheid te geven om hun werknemers te laten delen in de winst van de onderneming, ook al bezitten zij geen aandelen van die onderneming. 

Dat plan staat vermeld in het zgn. Zomerakkoord dat de ministers afgelopen zomer afsloten.

Krachtlijnen voor deze nieuwe 'winstpremie' zijn o.a.:

  • premie valt buiten de loonnorm
  • geen resultaatsvereiste (i.t.t. de premie die voorzien wordt door CAO nr. 90)
  • administratief eenvoudig
  • geen patronale bijdragen voor de werkgever ...

Volledig artikel en bron: Loyens & Loeff

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddag 'Bezoldigingsechnieken anno 2018' worden de verschillende bezoldigingstechnieken onder de loep genomen en wordt er gekeken naar de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen en wordt er stilgestaan bij de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer.