Na de wijziging van de WAP door de wet van 18 december 2015 (*) werden er talrijke vragen gesteld over de ingevoerde wijzigingen.

De Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen heeft bijgevolg beslist een werkgroep op te richten (tijdens haar vergadering van september 2016) om de vragen gesteld door de sector rond de inwerkingtreding van de nieuwe wet te beantwoorden.

Op 20 december 2017 heeft deze werkgroep een verslag uitgebracht rond de praktische vragen over de wet van 18 december 2015.

U kan het verslag terugvinden op de website van de FSMA (advies nr. 12 - 20/12/2017)

 

(*) tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen (BS 24 december 2015)