In een geschil met de fiscus over de plaats waar de werkelijke leiding van een Luxemburgse holding gevestigd was, weerlegde het hof van beroep van Brussel de argumentatie van de fiscus en oordeelde dat deze weldegelijk in Luxemburg lag.

Het hof besluit benadrukt o.m. dat de argumentatie van de administratie voorbij gaat aan de vennootschapsrechtelijke bepalingen van de holdingvennootschap, maar ook de rol, onafhankelijkheid en eigen activiteiten van deze holding in een vennootschapsrechtelijke context miskent. 

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleiding

Op 23.03.2018 gaat onze studiedag "Vennootschapsconstructies" door in Gent.

4 actuele toepassingen worden dan onder de loep gehouden waaronder de holdingvennootschap. Mr. Henk Verstraete licht dan o.m. ook de impact van de recent doorgevoerde hervormingen in de vennootschapsbelasting toe.