Een eerste overzicht van mogelijke gevolgen, zowel op arbeidsrechtelijk, als op handelsrechtelijk vlak van de Brexit.

Ongeacht de uitkomst van de huidihe onderhandelingen, zal de UK de Europese unie verlaten op 29 maart 2019, wat verregaande gevolgen zal hebben voor de ondernemingen die handel drijven met de UK.

Volledig artikel en bron: Peeters Law