Tijdens het zomerreces keurde de Vlaamse Regering het nieuw Vlaams Huurdecreet goed, dat -in alle waarschijnlijkheid- in werking zal treden op 1 september 2018. Een van de vernieuwingen die zal worden doorgevoerd is de wettelijke omschrijving van welke informatie een verhuurder mag vragen aan de kandidaat-huurder alvorens hij beslist het huurcontract te ondertekenen. Op dit ogenblik is er immers geen wettelijke bepaling die een en ander aflijnt.

Bron/Lees het volledige artikel: Flex Advocaten

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens het webinar 'Update Woninghuur', zal Mr. Pieter Pauwels in zijn seminarie "Woninghuur" een aantal actuele topics rond huurrecht behandelen.