Welke zijn nu die goederen van de boedel? Het nieuwe insolventierecht, normalerwijze in werking vanaf 1 mei 2018, wijzigt dit (art. XX.110 § 1 en 3 WER), maar deze regel is minder duidelijk dan het lijkt.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleiding

Rond insolventierecht staan momenteel volgende opleidingen op de agenda:

- IPR & Insolventie. Sessie gegeven door Mr. Bart Volders op de studiedag IPR van 30.01.2018.

- Webinar: Collectieve Schuldenregeling door Mr. Katia De Vos op 15.03.2018.