Een overzicht van de voornaamste wijzigingen:

  • Onderscheid eigen en gemeenschappelijk vermogen en correcte allocatie van beroepsinkomsten
  • Meer billijkheid bij scheiding van goederen
  • Bij voorhuwelijkse gezamenlijke aankoop van een onroerend goed: mogelijkheid tot anticipatieve inbreng
  • Afschaffing verbod op verkoop tussen echtgenoten
  • Nieuw evenwicht inzake positie langstlevende echtgenoot in huwelijksvermogens- en erfrecht

Volledig artikel en bron: KPMG - Belgium-Holland Desk Newsletter - April 2018

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Zomerse wetsdagen wordt het nieuwe huwelijksvermogensrecht uitgebreid besproken door Mr. Ann Maelfait. U kan deze studienamiddag bijwonen op 05.07.2018 in Antwerpen.

Tijdens onze Estate Planningsdagen - die wij dit jaar organiseren begin juli - kan u kiezen uit 4 opleidingen die de recente evoluties in het vermogensbeheer belichten.