Het Parijse hof oordeelde o.a. dat de hostingprovider onder GDPR (of voorheen de Franse privacywetgeving) géén verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is, maar een loutere verwerker.  

Om die reden is het niet zijn verantwoordelijkheid om op eigen initiatief actie te ondernemen met betrekking tot de werking van de genoemde websites, zoals het voldoen aan wettelijke informatieverplichtingen onder GDPR of het verkrijgen van toestemming van de betrokkene onder GDPR.

Volledig artikel en bron: Sirius.Legal

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag 'GDPR' zal er ingezoomd worden op de voornaamste aandachtspunten voor ondernemingen die op vandaag nog niet in orde zijn op vlak van ‘GDPR compliance’. Ook aandacht voor een aantal ‘best practices’ die zich intussen hebben gevormd in de praktijk.