Indien er geen akkoord wordt bereikt tussen de EU en het VK, wordt het VK vanaf 30 maart 2019 beschouwd als een derde land. Dat betekent dat de doorgifte van persoonsgegevens van de EER naar het VK, zolang er geen adequaatheidsbesluit is (artikel 45 AVG), vanaf 30 maart 2019 moet plaatsvinden op grond van een van de volgende instrumenten:

  • Standaard- of ad hoc bepalingen voor gegevensbescherming (artikel 46.2.c) AVG), 
  • Bindende bedrijfsvoorschriften (artikel 46.2.b) en artikel 47 AVG),
  • Gedragscodes of certificeringsmechanismen (artikel 46.2.c) - d) AVG), of
  • Afwijkingen voor specifieke situaties (artikel 49 AVG).

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag 'GDPR' zal er ingezoomd worden op de voornaamste aandachtspunten voor ondernemingen die op vandaag nog niet in orde zijn op vlak van ‘GDPR compliance’. Ook aandacht voor een aantal ‘best practices’ die zich intussen hebben gevormd in de praktijk.