Een vooruitblik naar de komende wijzigingen op het gebied van schenk- en erfbelasting. De Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord voor de legislatuur 2019-2024 immers een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd:

  • Verlenging van de “verdachte” periode voor niet in België geregistreerde schenkingen van roerende goederen van 3 jaar naar 4 jaar
  • Het fiscale einde van de duo-legaten
  • Voortaan kan een “best friend” (een verwant of niet-verwant) een bepaald bedrag erven tegen het gunstige tarief in rechte lijn.

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleidingen