Het vennootschapsrecht zal grondig hervormd worden. In deze bijdrage bekijken de auteurs de impact van enkele van deze hervormingen op M&A deals.

We noteren alvast deze krachtlijnen:

  • Overdrachtsbeperkingen - verruiming van de contractuele vrijheid voor wat betreft de NV;
  • Financiële bijstand - in de BV zal financiële bijstand in principe toegelaten worden;
  • Vereenvoudiging van de voorwaarden voor de inkoop van eigen aandelen;
  • Vereenvoudiging van de bepalingen inzake fusies, splitsingen, inbreng van algemeenheid en bedrijfstak, en aanpassing conform de EU rechtspraak.

Volledig artikel en bron: Strelia - Corporate Series