In antwoord op deze vraag, oordeelt de Raad dat:

"een dwangsom slechts kan worden opgelegd nadat de Raad een vernietigingsarrest heeft uitgesproken en de verzoekende partij de verwerende partij in gebreke heeft gesteld, ten minste drie maanden na de kennisgeving van het vernietigingsarrest."

Volledig artikel en bron: Publius

Rechtspraak: Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 februari 2017 (RvVb/A/1617/0594)