....wanneer het stakingsbevel eerst kwam 10 jaar na aanvang van de permanente bewoning. 

Een korte bespreking van een recent arrest van het Hof van Beroep van Gent.

Volledig artikel en bron: Publius

Gerelateerde opleidingen

Op 21.11.2018 organiseren wij in Leuven een studienamiddag 'Actualia VCRO' waarin mr. Bart De Becker een update geeft rond de recente en komende wijzigingen m.b.t. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.