De bestuursaansprakelijkheden zitten - sinds de hervorming - in het insolventierecht.
Wat met de oprichtersaansprakelijkheid? Deze blijft verankerd in de vennootschapswetgeving. Nochtans heeft deze ook de bescherming van de vennootschapsschuldeisers tot doel.

Joeri Vananroye onderzoekt de vraag in het licht van de remedie die art. XX.227 brengt.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab