Nog tot 1 september 2018 kan een schenker via een verklaring bij de notaris opteren om al dan niet toepassing te maken van het nieuwe erfrecht.

Onder de nieuwe erfrechtbepalingen zal een schenking gewaardeerd worden op het tijdstip waarop geschonken is en vanaf dat ogenblik wordt indexering toegepast om tot een actuele waardering op het tijdstip van overlijden te komen. 

Maar tijdens de overgangsperiode (die loopt tot 1 september 2018) kan de schenker hiervan afwijken en laten bepalen dat de oude regels van toepassing blijven.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be