Om problemen met slechte betalers te vermijden is het verkopers en leveranciers van roerende goederen aangeraden  een beding van eigendomsvoorbehoud in hun algemene voorwaarden op te nemen.

Zeker nu de nieuwe pandwet het wettelijk kader voor het beding van eigendomsvoorbehoud heeft aangepast, waardoor elke schuldeiser – die een eigendomsvoorbehoud bedongen heeft - zich in een steviger positie bevindt.

Volledig artikel en bron: Peeters Law

Gerelateerde opleiding

Op 15.05.2018 geeft Mr. Jochen Schraeyen een webinar 'Algemene voorwaarden' waarin de meest courante clausules en aandachtspunten aan bod komen.