Het bestuursorgaan van de onderneming is verplicht om jaarlijks, bij het opstellen van de jaarrekening, na te gaan of de toepassing van de waarderingsregels in een veronderstelling van continuïteit nog gerechtvaardigd is.

Een overzicht van verschillende hypotheses.

Volledig artikel en bron: KPMG

Gerelateerde opleidingen

Op onze studiedag 'Actualia Insolventierecht' laten we vier specialisten aan het woord die elk grondig ingaan op een actueel onderdeel van het ruime insolventierecht.