Ook VZW’s en stichtingen moeten voldoen aan de verplichting om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register.

Voor deze entiteiten gelden echter wel andere aanknopingspunten dan voor vennootschappen.

Opgelet! De registratie deadline werd uitgesteld tot 30 september 2019!

Volledig artikel en bron: Monard Law

Gerelateerde opleidingen

Op 15.05.2019 organiseert M&D de studienamiddag "Private Stichting" waarin mr. Jos Ruysseveldt niet alleen zal stilstaan bij de algemene principes en privaatrechtelijke en fiscale aspecten van deze rechtspersoon, maar ook de toekomstige evoluties in het kader van het nieuwe vennootschapsrecht, zal schetsen.