De 4 wijzigingen zijn:

Onder de nieuwe insolventiewetgeving worden Vzw's voortaan gekwalificeerd als onderneming, ook al streven ze geen economisch doel na.

De nieuwe witwasregeling verplicht Vzw's om informatie over hun uiteindelijk begunstigden te verzamelen en uit te wisselen.

Het nieuwe - aan te komen vennootschapsrecht zal van toepassing zijn op de Vzw's en zij zullen als onderneming beschouwd worden, zodat zij ook handelsdaden kunnen stellen.

Tot slot kondigde minister van Werk Peeters een fiscaal voordeel aan voor bepaalde categorieën van werknemers tewerkgesteld in o.a. het verenigingsleven.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be