De rulingdienst heeft recent bevestigd dat het voordeel van de zgn. VVPRbis (‘verlaagde voorheffing / précompte réduit’) niet verloren gaat door de inbreng van aandelen in een burgerlijke maatschap.

De VVPRbis is een gunstregeling die voorziet in een verlaagd tarief van de roerende voorheffing. Deze regeling laat toe dividenden van aandelen te ontvangen tegen een tarief van 15% (of 20%) in plaats van het gewone tarief van 30%. 

Volledig artikel en bron: Delboo advocaten