Wat met het voortgezet vruchtgebruik tijdens de overgangsperiode en na de inwerkingtreding van het nieuw erfrecht.

Vanaf 1 september 2018 is er voor de langstlevende echtgenote immers enkel een voortgezet vruchtgebruik, na overlijden van de schenker,
onder een dubbele voorwaarde: (1) als hij voor zichzelf vruchtgebruik op de geschonken goederen had voorbehouden, én (2) als deze echtgenote al met hem getrouwd was toen hij de schenking deed.

Volledig artikel en bron: Laga - Greenille by Laga

Gerelateerde opleiding

Op onze studiedag 'Successieplanning anno 2018' zal mr. Wim Vermeulen (Cazimir) het vruchtgebruik in een actuele successieplanning nader toelichten.