Alle geschillen over de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen worden voortaan gebundeld bij de vrederechter. Ongeacht het bedrag van de vordering.

De wetgever vindt dat de vrederechter de nodige expertise en ervaring heeft om correct met geschillen rond de appartementsmede-eigendom om te gaan.

Artikel 178 van de wet van 18 juni 2018 voert deze nieuwe exclusieve bevoegdheid van de vrederechter in in artikel 591 Ger.W. Het treedt in werking op 1 januari 2019.

Bron: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 178 en 179)