In de privésector wordt de tewerkstelling van telewerkers die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseerd is, geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad en door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (waarbij echter de artikelen 119.3 tot 119.12 niet van toepassing zijn). De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk beoogt een reglementair kader te creëren voor het telewerk dat niet op regelmatige maar wel op occasionele wijze uitgevoerd wordt en is van toepassing sinds 1 februari 2017.

Bron/Lees het volledige artikel: Sherpa Law