De Pandwet, in werking getreden op 1 januari 2018, heeft op fundamentele wijze de regels m.b.t. zakelijke zekerheden hervormd. Het stelsel van de voorrechten is dan weer onaangeroerd gebleven, ondanks het originele wetsvoorstel dat aan de basis van de nieuwe Pandwet ligt.

Dit wetsvoorstel was gebaseerd op een expertenverslag uit 2011 (“Expertenverslag”), waarin heel wat voorrechten sterk op de korrel genomen werden.

In strijd met dit wetsvoorstel, Europese evoluties en langdurige kritiek, is het complexe kluwen aan voorrechten grotendeels in stand gehouden. Heeft de wetgever hiermee een kans gemist?

Een post door gastblogger Maxime Liebaert (student UA)

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag "Zakelijke zekerheden op roerende goederen" zal prof. Joke Baeck een overzicht geven van de meest voorkomende zakelijke zekerheden op roerende goederen (algemene en bijzondere voorrechten op roerende goederen, pandrecht, eigendomsvoorbehoud en retentierecht). Ook de rangregeling tussen deze zekerheden komt uitgebreid aan bod.