Met dit voorontwerp wijzigt het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten door terug te keren naar het vorige systeem van rolrechten, waarbij de hoogte van de rolrechten in hoofdorde gekoppeld is aan het niveau van het gerecht waarbij het geding aanhangig wordt gemaakt.

Die aanpassing is nodig omdat het Grondwettelijk Hof recent de artikelen over de verhoging van de griffierechten waarbij de waarde van de vordering als criterium wordt gehanteerd, heeft vernietigd. Het Hof oordeelde immers dat het criterium van de waarde van de vordering niet pertinent is ter verwezenlijking van de hoofddoelstelling van de wetgever om de rolrechten in verhouding te brengen met de werkingskosten van de rechtspraak.

Volledig artikel en bron: Schoups