De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) zal niet op 25 mei 2018, samen met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen worden geïnstalleerd. 

Die GBA moest de huidige 'Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer'- ook gekend als 'Privacycommissie' vervangen, maar de wetgevende teksten raken niet tijdig klaar...

Het is voorlopig niet duidelijk hoe het verder moet.

Volledig artikel en bron: Sirius Legal

 

Gerelateerde opleidingen

Op 25 mei 2018 wordt de GDPR-regeling van kracht.

Wij volgen dit topic uiteraard op de voet op - check dus regelmatig onze website voor opleidingen.

Tijdens onze Juristendagen zal Mr. Anouk Focquet de impact van GDPR in het kader van fusies en overnames van ondernemingen' toelichten, deze sessie gaat door op 23.08.2018 in Leuven.