Het gaat o.m. volgende standpunten: 

  • de zgn. verklaring tot behoud met betrekking tot oude schenkingen (SP 17054),
  • ‘vrijwillige’ inbreng in natura (SP 17053),
  • omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende (SP 17048),
  • inbreng met generatiesprong – erfovereenkomst met generatiesprong (SP 17047),
  • inbreng van levensverzekeringen (SP 17046).

Voor een verdere bespreking zie ook het artikel van Cazimir.

Gerelateerde opleiding

Op 19.06.2018 herhaalt Mr. Ann Maelfait de studienamiddag rond het overgangsrecht in het nieuwe erfrecht en de impact op testamenten en schenkingen.

Check onze website voor verdere informatie.