N.a.v. een recente Vlabel beslissing (19.03.2018), noteren de advocaten van Deknudt Nelis volgende belangrijke conclusies:

1. dat Vlabel geen probleem schijnt te hebben met het aanhouden van een levensverzekeringscontract via een burgerlijke maatschap als zodanig.

2. Indien er op de verzekeringsgift schenkbelasting wordt betaald zodat het fictielegaat van artikel 2.7.1.0.6 VCF aldus buiten werking wordt gesteld door artikel 2.7.3.2.8, §2 VCF ten belope van de waarde waarop schenkbelasting wordt betaald, is er volgens Vlabel ook geen erfbelasting verschuldigd op de meerwaarde die ná de registratie van de verzekeringsgift ontstaat op het levensverzekeringscontract indien deze meerwaarde wordt afgekocht (in één of meerdere bewegingen) vóór het overlijden.

Volledig artikel en bron: Deknudt Nelis

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddag "Burgerlijke Maatschap" bespreekt mr. Jos Ruysseveldt de actuele topics m.b.t. deze rechtsfiguur, met aandacht voor de wijzigingen vanuit het nieuwe vennootschapsrecht en de recente Vlabel standpunten.

Deze studienamiddag gaat door op 04.05.2018 in Gent.