Op de Ministerraad van 14 juli 2017 heeft de Regering haar principiële goedkeuring verleend aan een voorontwerp van decreet waarbij men met 1 pennentrek een fiscale streep trekt door successieplanning via huwelijkscontracten.

Over de fiscale werking van verrekenbedingen is al veel inkt gevloeid. Nochtans leek de kwestie beslecht via de cassatiearresten van 24 maart 2017 waarbij het Hof van Cassatie de fiscale uitwerking van een (optioneel finaal) verrekenbeding volledig heeft aanvaard.

Toch grijpt de Vlaamse regering alsnog in ...

Volledig artikel en bron: Van Havermaet

Gerelateerde opleiding

Mr. Ann Maelfait spreekt tijdens de Estate Planningsdagen over Testamenten en huwelijkscontracten.