Naast de gekende nieuwigheden (nieuw tarief gezinswoning, korting voor bescheiden woning, ... ) noteren we ook dat wie bereid is om onroerend erfgoed aan te kopen en het om te vormen tot zijn gezinswoning, slechts 1% verkooprecht zal moeten betalen (i.p.v. de huidge 5%).

Er is wel een voorwaarde aangekoppeld : de koper moet zich er toe verbinden om binnen de vijf jaar 6% van de aankoopprijs in het gebouw investeren. Dat kan door loutere onderhouds- en instandhoudingswerken (te laten) uitvoeren, of door verbeteringen of verfraaiingen aan te brengen. 

Volledig artikel en bron: Delboo - Nieuwsbrief januari 2018

Gerelateerde opleiding

De hervormingen die van kracht zullen worden op 1 juni 2018, worden concreet toegelicht tijdens onze webinar 'De nieuwe regeling registratierechten' - die doorgaat op 08.05.2018 en gegeven wordt door mr. Rosanne Van Gael, advocaat bij Cazimir.