De Vlaamse Regering heeft op 16 juni 2017 het uitvoeringsbesluit bij het Vlaams Onteigeningsdecreet principieel goedgekeurd.

Dit decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop.

Het uitvoeringsbesluit moet een eenvormige, snelle en efficiënte procedure uitwerken die zowel in het belang van de overheid (projecten realiseren van algemeen belang) als dat van de burger (zekerheid over rechtspositie en een optimale rechtsbescherming) speelt.

Het gaat nu voor advies naar de diverse bevoegde instanties (SALV, de SARO, de Vlaamse Woonraad, de MORA, de MiNa-Raad en de SERV) en naar de Raad van State.

Zoals blijkt uit de nota (zie ook verder) zal de inwerkingtredingsdatum van het decreet op 1 november 2017 vastgelegd worden.

Bron: Beslissingen Vlaamse Regering

Zie ook:

- Principiële goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (Nota)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017