Met het Vlaams Woninghuurdecreet wordt in de Vlaamse Wooncode een decretale basis ingeschreven voor de uitwerking van een huurwaarborgregeling.

De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit rond de huurwaarborgregeling goed.

Een van de wijzigingen in de huurwaarborgregeling is dat het maximale bedrag van de huurwaarborg altijd drie maanden huur zal zijn, dus ook wanneer de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder wordt gestort. Dat is nodig om voldoende zekerheid te kunnen verschaffen aan de verhuurder.

De huurwaarborglening op haar beurt maakt de huurmarkt toegankelijk voor huishoudens met lagere inkomens.

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad.

Bron: Persbericht Vlaamse regering - 18 mei 2018

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze studienamiddagen 'Woninghuur' zal mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit het ontwerpdecreet toelichten.

Deze studienamiddagen staan ingepland op 05.06.2018 in Kontich en op 26.06.2018 in Gent.

Ook tijdens onze Zomerse wetsdagen nemen we het huurrecht onder de loep. Dr. Kristof Vanhove zal dan de studienamiddag 'Opzegging, uitvoering en ontbinding van huurcontracten. Nieuwe wetgeving en actualia rechtspraak' geven.

Deze gaat door op 03.07.2018 in Groot-Bijgaarden.