De Zesde Staatshervorming betekende voor het beleidsveld wonen een verruiming van de actuele bevoegdheden.

Vanaf 1 juli 2014 werd het Vlaamse Gewest bevoegd voor de woninghuurwetgeving en de woonfiscaliteit.

In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van Vlaams Huurdecreet.

Met dit Vlaams Huurdecreet wil de Vlaamse overheid

  • een modernisering doorvoeren van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats) en
  • een dwingend kader uitwerken voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het ontwerp streeft ernaar voor deze verhuringen een evenwichtig, stabiel en duurzaam kader te creëren. Om de duidelijkheid en de kenbaarheid van het nieuwe decretale kader te bevorderen werd ervoor gekozen een nieuw decreet uit te werken dat in de plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen over huur uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet.

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bron: Persbericht Vlaamse regering - 18 mei 2018

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze studienamiddagen 'Woninghuur' zal mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit het ontwerpdecreet toelichten.

Deze studienamiddagen staan ingepland op 05.06.2018 in Kontich en op 26.06.2018 in Gent.

Ook tijdens onze Zomerse wetsdagen nemen we het huurrecht onder de loep. Dr. Kristof Vanhove zal dan de studienamiddag 'Opzegging, uitvoering en ontbinding van huurcontracten. Nieuwe wetgeving en actualia rechtspraak' geven.

Deze gaat door op 03.07.2018 in Groot-Bijgaarden.