Om de duidelijkheid en de kenbaarheid van het nieuwe decretale kader te bevorderen werd ervoor gekozen een nieuw decreet uit te werken dat in de plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen over huur uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze studienamiddagen 'Woninghuur' zal mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit het ontwerpdecreet toelichten.

Deze studienamiddagen staan ingepland op 05.06.2018 in Kontich en op 26.06.2018 in Gent.

Ook tijdens onze Zomerse wetsdagen nemen we het huurrecht onder de loep. Dr. Kristof Vanhove zal dan de studienamiddag 'Opzegging, uitvoering en ontbinding van huurcontracten. Nieuwe wetgeving en actualia rechtspraak' geven.

Deze gaat door op 03.07.2018 in Groot-Bijgaarden.