Op 19 april 2018 heeft het Europees Parlement in Straatsburg de herziening goedgekeurd van de Vierde Antiwitwasrichtlijn. Publicatie hiervan wordt voorzien in de loop van de volgende maanden. Implementatie zal vereist zijn uiterlijk eind 2019.

 

Volledig artikel en bron: Sherpa Law

Gerelateerde opleiding

Tijdens de webinar 'Antiwitwaswetgeving' licht mr. Alain Claes - auteur van bovenstaand artikel - de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld, die op 16 oktober 2017 van kracht werd, verder toe. Deze wet implementeert de Vierde Richtlijn in het kader van de strijd tegen witwas.