Met het oog op de invoering van de nieuwe erfwet later dit jaar, heeft ook Vlaanderen een aantal wetgevende initiatieven genomen om de (Vlaamse) bepalingen inzake erfbelasting in overeenstemming te brengen met het nieuwe erfrecht.

Daarnaast publiceert Vlabel 5 standpunten die een aantal kleinere interpretatie- en toepassingsproblemen i.v.m. erfbelasting, oplossen (en die dus geen tussenkomst van een decreet nodig hebben):

1. De inbreng van levensverzekeringen (nr. 17.046 van 2 oktober 2017)
2. Inbreng met generatiesprong – Erfovereenkomst met generatiesprong (nr. 17047 van 2 oktober 2017)
3. Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot (nr. 17048 van 2 oktober 2017)
4. “Opgedrongen inbreng” in natura (nr. 1753 van 16 oktober 2017)
5. Verklaring tot behoud van de modaliteiten van oude schenkingen (nr. 17054 van 16 oktober 2017)

Volledig artikel en bron: HCGB advocaten

 

Gerelateerde opleidingen

Het familiaal vermogensrecht krijgt vanaf 1 september 2018 een grondige make-over door de hervormingen in het erf- en huwelijksvermogensrecht.

Tijdens de studiedag 'Familiaal Vermogensrecht' krijgt u 4 actuele thema's voorgeschoteld, o.a. aandacht voor de knelpunten toegepast op specifieke aspecten uit het familiaal vermogensrecht.

U kan deze studiedag volgen op 17.05.2018 in Gent of op 07.06.2018 in Kontich.