Het KB van 16 april 2018 legt een aantal nieuwe minimumvoorwaarden op, waar alleen kan van worden afgeweken ten gunste van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokken is.

De regeling komt in de plaats van het KB van 14 december 1992.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze jaarlijkse themadag 'Verzekeringsrecht' bespreken Mr. Stéphane Vereecken en Mr. Sigrid Heirbrant een aantal actuele topics uit het verkeersrecht en het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.