Ook gebouwen die in strijd met de stedenbouwkundige regelgeving werden opgetrokken of in stand gehouden, kunnen voor verzekeringsdekking in aanmerking komen.

Een verzekerde kan aanspraak maken op een vergoeding door de brandverzekeraar voor brandschade aan een chalet die onregelmatig werd opgetrokken - dat stelt Cassatie in een recent arrest.

Volledig artikel en bron: Schoups

Cass. (1e k.) AR C.16.0126.F, 17 november 2017 (AXA Belgium sa / G.C.)
In schadeverzekeringen bestaat het verzekerbare belang in het belang dat de verzekerde erbij heeft dat een onzekere gebeurtenis die schade kan berokkenen aan de verzekerde zaak of aan het vermogen van de verzekerde of van de begunstigde, zich niet voordoet. (Art. 1, A en G, 37 en 51 wet 25 juni 1992).

Lees de tekst van het arrest hier

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 gaat onze jaarlijkse themadag 'Vastgoed' door waarin we actuele thema's uit het vastgoed- en stedenbouwrecht voor u samenbrengen in 8 sessies : Vastgoed anno 2018