Geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd bij de verzaking aan de uitwerking van het fideicommis de residuo, vóór het overlijden van de begiftigde in eerste rang. 

Verzaking aan de uitwerking van het fideïcommis de residuo
Voorafgaande beslissing nr. 17026 dd. 04.09.2017

Art. 2.8.1.0.1 VCF

Gerelateerde opleiding

 

Op 20.02.2018 organiseert M&D Seminars de studienamiddag 'Fideïcommis de residuo'. Mr. Mark Delboo licht dan de vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de zgn. 'doorgeefschenking' nader toe.