Vanaf 1 september 2018 zal artikel 299 van het Burgerlijk Wetboek echter als volgt luiden: “Behoudens overeenkomst in tegenovergestelde zin, leidt de echtscheiding tot het verval van de overlevingsrechten die de echtgenoten elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend."

Een toelichting.

Volledig artikel en bron: Delboo advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag 'EOT: de vermogensrechtelijke overeenkomst' zal de spreker mr. Steven Brouwers o.m. de impact van de hervormingen uit het huwelijksvermogensrecht op de echtscheidingsprocedures nader toelichten.

Deze studienamiddag gaat door op 22.11.2018 in Kontich.