De nieuwe Pandwet, die sedert begin van dit jaar van kracht is geworden, verruimt het toepassingsgebied van het eigendomsvoorbehoud.

De auteurs van dit artikel bespreken hoe dit concreet een voordeel kan opleveren voor de aannemer die vreest niet betaald te zullen worden door zijn opdrachtgever: de aannemer kan dan een eigendomsvoorbehoud registreren voordat hij zijn materialen in het gebouw verwerkt, en zich zo wapenen tegen een opdrachtgever die (dreigt) failiet te gaan...

Volledig artikel en bron: Stappers advocaten

Gerelateerde opleiding

Op 16.03.2018 organiseert M&D Seminars de studienamiddag 'Aanneming van werk en lastgeving' met als spreker em. prof. Alois Van Oevelen.