Met de 'Wet Peeters' (wet van 31 mei 2017) is vanaf 1 juli 2018 nu ook elke aannemer en 'andere dienstverleners' wiens tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken in de zin van artikel 1792 en  2270 BW in het gedrang kan komen  wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten