Op 11 mei 2017 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp goedgekeurd dat aannemers en andere dienstverleners uit de bouwsector verplicht een verzekering af te sluiten die hun tienjarige aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek dekt. Deze artikelen voorzien in de aansprakelijkheid van architecten en aannemers voor gebreken in de bouw die opduiken gedurende tien jaar na de aanvaarding van het bouwwerk en die zijn stevigheid, stabiliteit of dat van één van zijn belangrijke onderdelen in het gedrang brengen.

Bron/Lees het volledige artikel: Eubelius

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddag 'De aansprakelijkheid van bouwactoren: hoe te verzekeren' krijgt u van Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven en Mr. Steven Slachmuylders een praktijkgerichte analyse van de aansprakelijkheid van de verschillende bouwactoren, alsook een overzicht van de belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen.