De Vlaamse Regering heeft op 28 april 2017, opnieuw principieel het besluit goedgekeurd dat een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor breedband vaststelt. Dit gebeurde na advies van de SARO, openbaar onderzoek en overleg met de Vereniging van de Vlaams Provincies en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.

Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van een Europese richtlijn met maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid. 

Dat betekent concreet dat (o.m.) alle recent opgetrokken gebouwen op de locatie van de eindgebruiker, waarvoor na 31 december 2016 aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen zijn ingediend dan wel meldingen zijn verricht, moeten worden uitgerust met een voor hoge snelheid bestemde fysieke binnenhuisinfrastructuur tot de netwerkaansluitpunten.

Volledig artikel en bron: Stibbe

Zie ook: Persbericht Vlaamse regering, 28 april 2017

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Juristendagen zal Mr. Steve Ronse spreken over de stedenbouwkundige vergunningen, en meer bpaald over de informatieplicht bij verkoop van een onroerend goed.