In dit arrest stelt het Gwh nogmaals dat de herstelexamens geen straf zijn, maar wel een beveiligingsmaatregel om de maatschappij tegen onverantwoord verkeersgedrag te beschermen (overweging B.11.2 van het arrest).

Vervolgens verduidelijkt het Hof dat de wetgever niet kennelijk onredelijk handelt “wanneer hij, in een poging om het aantal verkeersdoden te beperken en de maatschappij tegen onverantwoord verkeersgedrag te beschermen, het herstel van het recht tot sturen, naar aanleiding van een verval van het recht tot sturen bij het herhaald plegen van zware verkeersovertredingen, afhankelijk maakt van het slagen voor een theoretisch en een praktisch examen en voor een geneeskundig en een psychologisch onderzoek, zonder daarbij een beoordelingsbevoegdheid toe te kennen aan de rechter” (overweging B.12.1).

Volledig artikel en bron: Meese advocaten

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar "Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht", geeft  mr. Stephane Vereecken een overzicht van belangrijke aspecten van het verkeersaansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, toegelicht aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak.