Vanaf 1 januari 2019 wordt voor het eerst  – weliswaar via een omweg – een zaakschadeverzekering wettelijk verplicht. Want Vlaanderen heeft op 18 mei 2018 een ontwerp van huurdecreet ingediend, waarin onder meer in een dubbele verzekeringsplicht voorzien wordt.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be