De hervormingen van zowel erf- als huwelijksvermogensrecht hebben ook een impact hebben inzake de vermogensstructurering via levensverzekeringen, zodat hiermee terdege rekening moet gehouden worden.

LegalNews.be vroeg aan dhr. Paul van Eesbeeck meer info.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be