Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe insolventiewet in werking. Het nieuwe artikel XX.227 WER zal vanaf dan de grondslag zijn voor de aansprakelijkheidsvordering wegens het kennelijk onredelijk verderzetten van een verlieslatende activiteit.

Voortaan zal de door de rechtbank toegekende vergoeding wegens vermindering of afwezigheid van activa evenredig worden  verdeeld onder de schuldeisers met inachtneming van de wettige redenen van voorrang. 

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab