Wat wijzigt er?

Art. 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is in die zin gewijzigd, dat er nu wordt voorzien dat de strafvordering in geval van verlies van de rechtspersoonlijkheid nog in twee gevallen kan worden uitgeoefend zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de invereffeningstelling of de ontbinding tot doel had aan de vervolging te ontsnappen.

Grondslag voor deze wijziging is een arrest van het Grondwettelijk hof van 11 mei 2017.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Juristendagen in augustus geeft mr. Patrick Waeterinckx de sessie 'Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersonen en leidinggevende' (30.08.2018 - Antwerpen)